Olyckligt förslag om Lidköpings sjukhus

Dessvärre blev beslutet från Skas styrelse så som vi förväntade. Styrelsen väljer att stödja det förslag som sjukhusledningen har lagt och skickar det utan korrigering vidare till den operativa nämnden som äger rätten att ta det formella beslutet.

Vi står fast vid att det är olyckligt att dom står bakom ett så drastiskt förslag utan att kunna presentera en bredare konsekvensanalys än den ekonomiska. 400 mkr verkar sedan igår ha växt till 450 mkr vilket är en stor summa, men 400 mkr är trots allt bara en avvikelse på 8% mot budget. Med det i beaktande så anser vi att åtgärden inte står i relation med avvikelsen.

Nu får vi fortsätta vår strävan att få regionen att fatta beslut på bredare grunder och ta alla konsekvenser i beaktande. Vi i NiL står fortsatt bakom kommunens utredning av en alternativ drift av vårt sjukhus.

Jonas Toreborg
Ordförande NiL

Läs tidigare nyhet om Lidköpings sjukhus här:

Träff inför beslut om Lidköpings sjukhus