Påverkan

Vi driver viktiga frågor framåt för utvecklingen av näringslivet i Lidköping.

Det är viktigt för oss att driva medlemmarnas frågor mot beslutsfattare och allmänhet.

Vi vill vara med och bidra till att Lidköpings näringsliv ska kunna växa och utvecklas, varje dag.

NiL´s grundstenar

Nätverk

Påverkan