Träff inför beslut om Lidköpings sjukhus

Idag har NiL:s ordförande Jonas Toreborg tillsammans med ledamot Antonio Yüksel träffat Anna-Karin Skatt, ordförande, och Frida Nilsson, vice ordförande, från styrelsen i Skaraborgs Sjukhus med anledning av morgondagens beslut om Lidköpings sjukhus fortlevnad.

På mötet utryckte vi vår oro kring att ett så avgörande beslut fattas utan att alla aspekter har tagits i beaktande. För oss är det extremt viktigt att konsekvensen för vårt näringsliv vägs in i det beslut som skall fattas. Vår rekommendation är att bordlägga beslutet tills de kan uppvisa en fullvärdig konsekvensanalys samt detaljerad åtgärdsplan för att säkerställa akutsjukvården för oss som verkar i och omkring Lidköping.

Vi ser fram emot en fortsatt öppen dialog i arbetet med att ge de bästa förutsättningarna för näringlivet lokalt och regionalt med den bästa vård och omsorgen till vår växande del av Sverige!

Fr. v. NiL styrelseledamot Antonio Yuksel, NiL styrelseordförande Jonas Toreborg,
ordförande Skaraborgs Sjukhus Anna-Karin Skatt, vice ordförande Skaraborgs Sjukhus Frida Nilsson