Nätverk

I Näringslivet i Lidköping har vi över 200 medlemmar. NiL är ett nätverk av företagare där medlemmar kan nätverka, skapa kontakter, inspireras, samt där man kan skapa nya affärsmöjligheter.

Genom gemensamma aktiviteter vill vi skapa en vi-känsla. Det kan handla om frukost- och lunchträffar, näringslivsdag, nätverksmöten, näringslivsfest m.m.

Vi vill att fler företag ska lära känna varandra och vi vill vara med och uppmana till att företag ska handla mer lokalt av varandra.

Varje sista tisdag i månaden anordnar vi alltid en NiL-frukost tillsammans med våra medlemmar. Där vi träffas, minglar, äter frukost och lyssnar till en intressant föreläsning som hålls av något av våra medlemsföretag.

Vi arrangerar våra event för att skapa mötesplatser där våra medlemmar kan träffas och lära känna varandra.

NiL´s grundstenar

Nätverk

Påverkan