Bli medlem

Klart du ska bli medlem!

Du är välkommen att tillsammans med oss inspireras av andra företagare, samverka lokalt och vara med och fira varandras framgång.

Vi försöker i möjligaste mån hålla avgiften så låg som möjligt för att alla ska kunna vara med. Vid vissa event eller föreläsningar som är dyra att anordna kan en anmälningsavgift tas ut.

Grundavgiften är 500 kr per företag sen tillkommer en avgift beroende på hur många medarbetare du har.

Antalet medarbetare

Serviceavgift

Total avgift till NiL/år

1-5
6-15
16-25
26-35
36-50
51-

1 500 kr
2 500 kr
3 500 kr
4 500 kr
5 500 kr
6 500 kr

2 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr

Pris för privatperson: Endast grundavgift 500kr
Pris för annan organisation/förening: Grundavgift 500kr, samt serviceavgift 1500kr.

Till serviceavgiften tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Varmt välkommen!