Bli medlem

Klart du ska bli medlem!

NiL:s viktigaste uppgift är att samla Lidköpings näringsliv och skapa samstämmighet genom nätverk, påverkan och medlemsservice, för att tillsammans ha en gemensam och kraftfull röst i valet av riktning och målsättning i området. Det skapar vi tillsammans med välvilja och framåtanda. Det gör NiL genom värdegrunderna GLÄDJE, SAKLIGHET och OBEROENDE.

Mejla till info@naringslivetilidkoping.se eller skicka in dina uppgifter i vårt meddelandefält till höger.

Du är välkommen att tillsammans med oss inspireras av andra företagare, samverka lokalt och vara med och fira varandras framgång.

Vi försöker i möjligaste mån hålla avgiften så låg som möjligt för att alla ska kunna vara med. Vid vissa event eller föreläsningar som är dyra att anordna kan en anmälningsavgift tas ut.

Medlemsavgiften är 500 kr per företag sedan tillkommer en serviceavgift beroende på hur många medarbetare du har.

Vi bryr oss om Lidköping! 💙

Antalet medarbetare

Serviceavgift

Total avgift till NiL/år

1-3
4-10
11-20
21-30
31-50
51-

1 695 kr
2 850 kr
4 650 kr
5 495 kr
6 895 kr
8 995 kr

2 195 kr
3 350 kr
5 150 kr
5 995 kr
7 395 kr
9 495 kr

Pris för privatperson: Endast medlemsavgift 500kr
Pris för annan intresseorganisation/förening: Medlemsavgift 500kr, samt serviceavgift 1695kr.

Till serviceavgiften tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Varmt välkommen!

Bli medlem här!