Bli medlem

Klart du ska bli medlem!

Du är välkommen att tillsammans med oss inspireras av andra företagare, samverka lokalt och vara med och fira varandras framgång.

Vi försöker i möjligaste mån hålla avgiften så låg som möjligt för att alla ska kunna vara med. Vid vissa event eller föreläsningar som är dyra att anordna kan en anmälningsavgift tas ut.

Medlemsavgiften är 500 kr per företag sedan tillkommer en serviceavgift beroende på hur många medarbetare du har.

Antalet medarbetare

Serviceavgift

Total avgift till NiL/år

1-5
6-15
16-25
26-35
36-50
51-

1 650 kr
2 750 kr
3 850 kr
4 950 kr
6 050 kr
7 150 kr

2 150 kr
3 250 kr
4 350 kr
5 450 kr
6 550 kr
7 650 kr

Pris för privatperson: Endast medlemsavgift 500kr
Pris för annan intresseorganisation/förening: Medlemsavgift 500kr, samt serviceavgift 1650kr.

Till serviceavgiften tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Varmt välkommen!

Bli medlem här!