Vi är Näringslivet i Lidköping och vi bryr oss om Lidköping

NiL är föreningen som jobbar för näringslivets utveckling i Lidköping varje dag.

Som medlem  får du tillgång till ett unikt nätverk av företagare i Lidköping med mycket kunskap, innovationslust och erfarenhet som kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Nya företagare får tillgång till vår fadderverksamhet och erfarna företagare kan vara med att bidra och hjälpa till att hitta nya idéer och lösningar.

Ni lyfter frågor och vi arbetar med dom i rätt kanaler.

Genom gemensamma aktiviteter bygger vi en vi-känsla. Det kan handla om frukost- och lunchmöten, nätverks- och fadderträffar, näringslivsmässa och näringslivsfest.

Tillsammans bygger vi oss själva och våra företag starkare.

Kommande aktiviteter

5-punktslistan

Vi har tagit fram en fempunktslista som vi snarast kommer att börja arbeta med. Vi använder oss av listan i våra kontakter med allmänhet, medlemmar, media, politiker och övriga beslutsfattare.

Sjukhusfrågan

Vi vill ha ett väl fungerande akutsjukhus i Lidköping. En särskild sjukhuskommitté är tillsatt för att driva frågan.

Lokal upphandling

Vi vill att Lidköpings kommun ALLTID strävar efter att köpa in varor och tjänster från lokala företag.

Utbyggd infrastruktur

Vi vill ha en utbyggd riksväg 44 till Trollhättan och ett elektrifierad Kinnekullebana från Lidköping till Göteborg.

Etableringsbar mark

Vi vill att Lidköpings kommun snarast tar fram verksamhetsmark till försäljning, med olika stora tomter, tydligt prissatt för att snarast kunna erbjuda till intresserade företag.

En väg in i kommunen

Vi vill ha en väg in i Lidköpings kommun för oss företagare i våra kontakter med Lidköpings kommun för att förenkla myndighetskontakter.

Vad får ni som medlemmar?

Grunden för föreningen är att vi jobbar för er företagare i Lidköping varje dag. Ingen annan förening arbetar enbart för Lidköpings näringsliv och vår gemensamma utveckling. Ni lyfter frågor och vi arbetar med dom i rätt kanaler.

Ni får tillgång till ett unikt nätverk av företagare i Lidköping. Tillsammans bygger vi oss själva och våra företag starkare. Som nya företagare får ni tillgång till vår fadderverksamhet. Ni som har varit företagare ett tag kan vara med att bidra, samt hitta nya idéer och lösningar.

Genom gemensamma aktiviteter som bygger vi en vi-känsla. Det kan handla om frukost- och lunchmöten, nätverks- och fadderträffar, näringslivsmässa och näringslivsfest.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev