Vi bryr oss om Lidköping!

Mission

NiLs viktigaste uppgift är att samla Lidköpings näringsliv och skapa samstämmighet genom nätverk, påverkan och medlemsservice, för att tillsammans ha en gemensam och kraftfull röst i valet av riktning och målsättning i området.

Historia

Föreningen har verkat i olika konstellationer genom alla år, men fortsatt utvecklas och omvandlas för att gagna företagen i Lidköping på olika sätt. Föreningen Näringslivet i Lidköping - NiL startades den 1 januari 2021 med ambition att vara en saklig och oberoende part med en tydlig roll. Föreningen återtog det gamla, men självklara, föreningsnamnet NiL när Tillväxt Lidköping AB, som samägdes med kommunen, lades ner hösten 2020.

Vision

NiL är den centrala nätverksorganisationen för Lidköpings näringsliv, och en självklar partner i regionen för att tillsammans skapa och värna om ett starkt och attraktivt Skaraborg.

Lidköpings företag behöver samverka för att uppfylla verksamheternas behov av utveckling, etablering och tillväxt. NiL är den obestridda partnern som bistår med nätverk, påverkan och medlemsservice för att förenkla och hjälpa företagen att frodas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrunder

Styrelsen i NiL har under hösten 2022 tagit fram en strategi som sträcker sig till 2030. Det kan tyckas som lång framförhållning för vår företagarförening, men vi kom fram till att vi behöver sikta lika långt som näringslivet i stort gör för att visa att vi går sida vid sida med våra medlemmar.

I arbetet med att ta fram strategin var det viktigt att ha en formulering kring vår värdegrund så att vi kan luta oss mot den i de beslut som vi tar.

Så här har vi samlat de kärnvärden vi vill att NiL ska grunda sig på. Vi har lyft fram Glädje, Oberoende och Saklighet som de viktigaste fundamenten i vårt värdegrundsarbete.

Glädje

Framgång skapar glädje. Att glädjas skapar framgång.

NiL har skaparglädje att med samtal, aktiviteter och möten med medlemmarna ge inspiration, att alla ska få känna tillhörighet, att våga utmana och ha roligt. För att glädjas visar vägen till det som är viktigt för oss, då hittar vi rätt.

Vi är glada att ha just dig som medlem!

Oberoende

NiL värnar om att alla medlemmar ska känna delaktighet och trygghet i NiLs verksamhet och aktiviteter.

Vår service baseras på varje medlems unika och lika behov av att samverka med och dra nytta av företag inom alla branscher och organisationer i området.

Lidköpings stora och små företags olika behov av nätverk, påverkan och medlemsservice är lika viktiga.

NiL är partipolitiskt och ideologiskt oberoende.

Saklighet

NiL förenklar dagliga och långsiktiga utmaningar då vi hjälper företag att få svar på krångliga frågor med faktabaserad kunskap och affärsmässig kompetens. 

Med våra plattformar och kontaktnät hittar vi verktyg och metoder som visar på verkliga möjligheter för er verksamhet. 

NiL:s verksamhet är demokratisk med ömsesidig respekt.