Vi bryr oss om Lidköping!

Föreningen Näringslivet i Lidköping - NiL består av nästan 220 medlemmar  och startades i 1:a januari 2021. Tidigare fanns en förening som hette Bolagsrådet som hade ett gemensamt bolag tillsammans med Lidköpings kommun - Tillväxt Lidköping AB. Där blev rollerna ofta oklara och näringslivsutvecklingen gick inte så snabbt som önskat, därför beslutades det gemensamt av ägarna hösten 2020 att bolaget skulle avvecklas och att vi skulle prova ett nytt arbetssätt där rollerna var tydligare.
Då omvandlades Bolagsrådet till Näringslivet i Lidköping - NiL, medans Lidköpings kommun etablerade en näringslivsenhet på kommunen.

Vi i NiL vill vara med och påverka hur Lidköping utvecklas de kommande åren, dels genom att själva driva utveckling genom samverkan mellan företag, dels genom att påverka våra beslutsfattare att fatta kloka beslut, tex vara remissinstans åt kommunen. Vi vill också stärka sammanhållning inom näringslivet genom att anordna olika träffar och bygga upp nya nätverk som får våra affärer att blomstra.