Samtal om vår gemensamma framtid

Formerna om hur vi kan kroka arm fortsätter…

Anna Sundbom, Näringslivschef på Lidköpings kommun, var inbjuden till Samverkansrådet för att berätta om hur kommunen jobbar för näringslivet i Lidköping och i regionen, och ge en övergripande bild av nuläge och framtid.

Anna Sundbom, Näringslivschef på Lidköpings kommun föreläser
Anna Sundbom, Näringslivschef på Lidköpings kommun, föreläser

Samverkansrådet består av branschorganisationer från Lidköping som träffas fyra gånger om året för att dela med sig av nyheter, erfarenheter och hjälpas åt med övergripande frågor gällande näringslivet i Lidköping.

Huvudfrågan denna gång gällde hur vi på bästa sätt kan ta oss an alla utmaningar som det innebär med den fantastiska tillväxten vi har i området. Lidköpings kommun jobbar brett med alla samhällsdelar där vi som företag och privatpersoner blir påverkade på olika sätt.

-Vi behöver förstå att Lidköping och Skaraborg har en enorm fördel gentemot omvärlden både nationellt och internationellt, berättar Anna. Hon menar att vi har vi behållit våra mekaniska verkstäder här, där andra delar av landet och övriga Europa flyttat ut dessa verksamheter av kostnadsmässiga skäl. Det betyder att vi nu snabbt kan ta oss an en kvalitativ nyindustrialism när kraven från EU inte godtar att vi importerar ohållbart från andra delar av världen.

På mötet diskuterades verksamheternas olika perspektiv och behov, där våra personliga tankar hjälper till att göra resan framåt mer levande och verklig.

Tack, Anna Sundbom, för ett mycket givande möte där vi alla kan ta med oss nyttig information till vår organisation och få en överskådlig blick på vad som är på gång!