Medlemsbesök på Fröjdia AB

Det handlar om relationer på Fröjdia AB.

Idag var vi en delegation från NiL på medlemsbesök och träffade Thomas Fröjd och Filip Fröjd från Fröjdia AB.

Att träffa en så genuint passionerad Lidköpings-entreprenör som Thomas Fröjd gör att man automatiskt blir engagerad, frustrerad, hoppfull, sorgsen, lycklig eller som jag lite ”blown away”. Det är med stor energi, annorlunda tillvägagångssätt och gigantiskt engagemang som Thomas blivit och är så framgångsrik inom främst industrivärlden, men också en lokal kändis kan man säga…

Fröjdia AB är ett investeringsbolag med ett antal olika verksamheter i portföljen. Delar av dem är helägda, andra delägda. – För oss är det viktiga att vara en tillgång för de bolag vi engagerar oss i och på så vis också vara med och påverka bolagens framtid, annars vill vi inte vara med, berättar Thomas. Fröjdia Group tror på att ge alla sunda idéer möjligheten att växa. Genom att stötta företag med socialt sunda och hållbara idéer för att nå bästa möjliga tillväxt i sina respektive miljöer. – Vi tillför kompetens och resurser till varje samarbete och vill skapa långsiktiga relationer med förmåga att växa, fortsätter Thomas.

På bild fr.v. Filip Fröjd, Fredrik Lööf (styrelseledamot i NiL), Thomas Fröjd, Antonio Yuksel (styrelseledamot i NiL) och NiLs verksamhetsledare Katarina Strand bakom pennan och kameran som vanligt

Det finns en grupp med bolag i Lidköping som engagerat sig i kompetensförsörjningsfrågan. Genom alla år har frågan om kompetensförsörjning i Lidköping varit central, och helst inom industrin. I Lidköping saknas dessutom utbildning inom den efterfrågade kompetensen. Gruppen har tidigare försökt involvera kommunpolitiken för att förstå problematiken att bedriva tillverkande verksamhet i Lidköping framåt.

Filip var engagerad en kortare period i denna grupp där man gemensamt kom fram till olika lösningar som presenterades till kommunpolitiker. – Det finns olika varianter av utbildningar som etablerats i många kommuner under kort tid med goda resultat., säger Filip. De la fram tre olika förslag; två av dem var friskolor och det tredje förslaget var att bedriva utbildningen i kommunens regi. Samtliga förslag röstades ned.

Men i motgångar föds andra idéer till att få duktiga medarbetare till produktionen i Lidköping. De rekryterade från olika håll i landet och har utbildat egna medarbetare för att säkerställa kompetensförsörjningen framåt.

Fröjdia Group har även verksamheter i Jönköping och Göteborg som har utbildningar på plats där delägare och medarbetare är engagerade i utbildningen. I de fallen har tillväxttakten också varit högre på grund av kompetensförsörjningen.

Ja, Fröjdia visar verkligen att de är ”ett investeringsbolag som tror på människor och känslor”, som det står på deras hemsida.

När jag frågar hur de ser på Lidköpings framtida möjligheter för näringslivet svarar Filip – Det finns ett stort engagemang och stor vilja, men önskar att Lidköpingsföretagen, kommunen och invånarna ska bli modigare och våga göra de förändringar som krävs för att vara med i utvecklingen, säger han hoppfullt.

Thomas Fröjd, grundare till Fröjdia AB

– Jag har haft min tid i rampljuset men vill nu verka under radarn, avslutar Thomas. Det gör mig en smula upprörd då jag ser att glöden att få bidra med goda värden och att vara med i utvecklingen lever fortsatt starkt. Och vi behöver hjältar här, som har haft motgångar och medgångar men fortsatt sin strävan. Du är dagens hjälte för oss, Thomas, och idag är du mitt på NiL-scenen och får ta emot applåder!!!

Stort tack Thomas Fröjd och Filip Fröjd från Fröjdia AB för att vi fick komma och bli supertaggade på att Lidköping ska vara med på den moderna utvecklingsresan! 💙