Fadderverksamhet

I alla typer av verksamhetsutveckling kan det vara värdefullt att lyfta frågeställningar med någon utomstående. Det kan handla om frågor kring uppstart, avveckling av företag, marknadsföring, management/företagsledning, ledarskap, finans, försäkring, skattefrågor etc.

Vi erbjuder våra medlemmar kan erhålla stöd av faddrar/mentorer inom olika branschkompetenser/områdeskompetenser.