Kick off Trygghetsprojekt i Lidköping med Fastighetsägarna och Lidköpings kommun

Fastighetsägarna och Lidköpings kommun bjuder in dig som näringsidkare till Kick off, för uppstart av ett nytt trygghetsprojekt i Lidköping. Projektet har som syfte att jobba förebyggande för att Lidköping ska fortsätta vara en trygg plats att bo och verka på. Projektet är viktigt för Lidköpings attraktionskraft och något som berör alla. Vi hoppas att ... Läs mer