Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping

Lidköpings kommun bjuder in till Samhällsbyggnadsfrukost! Våra frukostar är möten där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss. Vi vill föra en långsiktig dialog och samverkan med er i syfte att öka bostadsbyggandet och visa på möjligheterna som Lidköping har att erbjuda. Delta på plats eller digitalt! Välkommen den ... Läs mer