Sjukhuskommitén möter Pär Johnsson 2 mars

Det är viktigt för oss i NiL att påverka beslutsfattare att värna om sjukhuset i Lidköping. Den 2 mars är därför ett möte med Pär Johnsson inbokat. Sjukhuskommitén kommer att fokusera på följande prioriterade punkter en fortsatt utveckling av sjukhuset i Lidköping, inte en avveckling att akutverksamheten skall vara kvar att verksamheten som bedrivs i … Läs mer

Sjukhuskommitén är tillsatt

Vi är övertygade om att ett välfungerande akutsjukhus är en viktig del av vår stads framtid och skapar en grundtrygghet för en tillväxtstad och dess näringliv. Därför har vi tillsatt en sjukhuskommité med bred kunskap och insikt i frågor som berör sjukhuset, vars uppgift är att bevaka och påverka att sjukhuset finns kvar och utvecklas … Läs mer

Vi trycker på Trafikverket

Vi trycker på Trafikverket att omprioritera utredningen om utbyggnad av Riksväg 44. Läs vårt yrkande här: