Ny i NiL styrelse 2023 – Carl-Martin Andersson

På årsmötet den 27 april 2023 valdes Carl-Martin Andersson, Russelbacka Egendom AB, in som ny styrelseledamot in i NiL.

Vi ställde några frågor för att få vet vad han kan bidra med i föreningen och för att lära känna Carl-Martin lite närmare…

  • Vad känner du att du kan tillföra NiL?

Jag tror att min erfarenhet från bankvärlden i kombination med lantbruk kan ge en bra infallsvinkel.

  • Du är lantbrukare… Vad behöver våra företag på landsbygden för stöd av vår näringslivsförening?

Lantbruksföretagen står inför samma utmaningar som alla andra men blir ofta lite särskilda från övriga marknaden när man talar om det. Precis som alla andra företag upplever lantbruksföretagen samma frågor gällande personal/rekrytering, tillståndsprocesser och ekonomiska frågor. Skillnaden är kanske dock att vi agerar på en marknad där man har en extremt liten kontroll över prissättning på produkterna utan är utlämnade till en helt global marknad med vissa undantag. Spannmål producerat i Sverige, Australien eller Argentina prissätts i grunden på samma marknad trots väldigt olika förutsättningar.

Något många underskattar är värdet av ett nätverk men när man står inför olika utmaningar/utveckling är värdet av att ha ett nätverk att bolla frågorna med nästan ovärderligt. När man jobbar i en specifik bransch skapar man sin krets med människor runt omkring sig men jag är övertygad om att NiL ger en fantastisk möjlighet till breddning av sitt befintliga nätverk.

  • Vad är din bästa egenskap?

Jag har ingen aning om vad jag skall säga här men skulle nog ändå säga att jag i grunden är en väldigt positiv person.

  • Och till sist… Vad vill du åstadkomma med ditt styrelseuppdrag i NiL?

Det jag allra helst vill är att föra företagen inom Lidköping närmare varandra. Genom detta är jag övertygad om att vi tillsammans kan hitta nya affärer och möjligheter.
Med nya affärer kommer en möjlighet till ökad lönsamhet. Det är roligt när företagen tjänar pengar för det leder till en ökad aktivitet i hela närområdet men är övertygad om att det finns många synergieffekter med mer samarbete.

Vi önskar Carl-Martin varmt välkommen som styrelseledamot i NiL!

Här är hela styrelsen i NiL.