Sjukhuskommitén är tillsatt

Vi är övertygade om att ett välfungerande akutsjukhus är en viktig del av vår stads framtid och skapar en grundtrygghet för en tillväxtstad och dess näringliv. Därför har vi tillsatt en sjukhuskommité med bred kunskap och insikt i frågor som berör sjukhuset, vars uppgift är att bevaka och påverka att sjukhuset finns kvar och utvecklas i rätt riktning.
Bild: se bifogad

Medlemmarna i kommittén är
• Thomas Viksberg, Convinto
• Elisabeth Wahlgren, Greve Garden
• Johan Lindén, fd Länspolismästre
• Stellan Dahlin, fd överläkare
• Linda Hähnert, Narkosläkare SKAS
• Katarina Kresak, YP Rydéns Lidköping
• Emma Petterson, ST-läkare Akutsjukvård