Vi trycker på Trafikverket

Vi trycker på Trafikverket att omprioritera utredningen om utbyggnad av Riksväg 44. Läs vårt yrkande här: